Olen Kerttu Annikki Zukunft ja syntynyt suomen kansalaiseksi. Ennen kaikkea olen nainen, joka on kiinnostunut maailman asioista, mutta minä haluan rauhaa koko maailmaan. Rakastan ihmisiä ja elämää kaikkialla, oikeudenmukaisuutta, ihmisten ihonväristä, sukujuurista ja syntymänsä juurista huolimatta, jokainen on arvokas ihmisenä ja jokaisella on oikeus inhimilliseen elämään ja rauhanomaiseen eloon ja työhön kotimaassaan.

En halua uskoa todeksi, että poliittiset suunnat kulkevat suuruudenhulluudessa ja ahneudessa, tuottaen kärsimystä syyttömille ihmisille kautta maailman,
ohittaen omien etujensa ajamisessa kansakuntiensa oikeudet. On vaikea uskoa, että yritykset, palkkasoturit tai eri uskontojen agentit, ottavat oikeudekseen kansakuntien mahdollisuudet elää ja tehdä työtään rehellisin keinoin.

Minä kieltäydyn kaikenlaisesta väkivallasta, suvaitsemattomuudesta ja syrjäytymisestä. Olen valmis auttamaan jokaista, jota asia koskee, tai kenen etua poljetaan. Politikot ovat puolueittensa vankeja, heillä ei ole mahdollisuutta muuttaa maailmaa, sillä valta on annettu markkinataloudelle, jotka heidän edustajansa ovat ostaneet puolueitten kärkeen vanhoissa puolueissa.

Kansalaisina voimme kuitenkin muuttaa maailmaa, olemalla roolimalleina ja rehellisiä kaikissa niissä asioissa, mitä teemme ja missä liikumme tai miten itse elämme, sillä se on totta. Olemme vastuussa lapsillemme, siksi elämän arvoina rauha ja rakkaus on kaiken muun yläpuolella, se on meidän tehtävämme.