Ja sam Hans-Wolf Graf, Nijemac, ali prije svega sam čovjek koji sa interesom, radoznalošću i veseljem želi na ovom svijetu oblikovati svoj život – u miru sa svojim bližnjima, bez obzira na boju kože, porijeklo, nacionalnost i spol.

Ne može biti da političari, koji boluju od umišljene veličine, koncerni, koji samo teže za profitom, bolesni militaristi i vjerski fanatičari uzimaju sebi za pravo da me u tome spriječe.

Ja sam principjelno protiv svakog oblika nasilja, netolerancije ili marginalizacije i pomagat ću svakom kojeg to pogadja. Političari su robovi u sistemu karijere njihovih stranaka – oni ne mogu ništa izmjeniti, osim što pokušavaju drugima nametnuti svoj sistemski pogled na svijet.

MI možemo nešto izmjeniti, ako smo na to spremni, ako mi to stvarno želimo! MI moramo shvatiti da smo mi uzor za našu djecu, jer smo MI sami odgovorni za njihovu budućnost.