Намайг Ханс Волф Граф гэдэг. Би бол герман үндэстэн. Амьдралыг сонирхох сонирхол, шохоорхол, баяр хөөрөөр энэ ертөнцыг хүн нээн илрүүлж,засаж залруулахыг хүсдгийн адил бидний энх тайванд үсний өнгө, гарал угсаа, үндэстэн язгуур, хүйсийн байдал огт хамааралгүй юм.

Биеэ хэт өргөмжлөх улс төрчид, хожихийг хүссэн Концэрн, өвчилсөн цэрэг хүчнийхэн, галзуурч солиорсон шашны эрс үзэлтнүүд хуулийг гаргаж намайг боож, надад саад хийх нь байж боломгүй асуудал.

Би хэн нэгний эрх мэдлээр үл эвлэрэм явдалд тусгаарлагдаж, ялгаран гадуурхагдаж байгаа хүмүүсийг анхаарч зарчмын хувьд тэдэнд туслах болно. Улс төрчид бол өөрсдийн намын нэр төрийн тогтолцоонд хоригддог. Тэд өөрсдийн харагдаж байгаа тогтолцоог бусдад хүчээр тулгаж оролдохоос өөр юугч өөрчилж чадахгүй.

Харин БИД ямар нэг зүйлийг үнэхээр хүсэж байгаа, түүндээ бэлтгэлтэй байгаа бол БИД өөрчилж чадна.
БИД өөрсдийн үр хүүхдийнхээ үлгэр жишээ нь учраас тэдний ирээдүйн төлөө хариуцлагатай байх ёстой.