Ben, Hans-Wolff Graf ve Alman vatandaşıyım. Herşeyden önce merak sahibiyim ve yaşamını bu dünyada barış içinde geçirmek isteyen biriyim. Çevresinde olan ve cilt rengi ve cinsiyieti ne olursa olsun bütün insanlarla barış içinde, kardeşçe geçinmek geçinmek istiyorum.

Akılsızca davranan siyasiler, kâr peşinde olan tröstler ve hasta askerlerle dini kullanıp siyaset yapmak isteyenler, en tabii hakkım olan bu şekil yaşamaya engel olamazlar.

Kaba kuvvetten, toleranssızlıktan ve tecrit etmekten nefret duyuyorum, her zaman bundan etkilenen kim olursa olsun yardım edeceğim. Siyasiler, partilerinin çreçevesinde kariyer yapmakla ilgileniyorlar, hiçbir şey değiştirmeden, kendi düşüncelerinin başkaları tarafından benimsenmesini istiyorlar.

BİZ, istediğimiz takdirde değişiklik yapabiliriz.
BİZ, çocuklarımıza örnek olmalıyız, zira onların geleceklerinden mesul olan BİZleriz.